โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

เกี่ยวกับเรา

เราประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ ช่วยเหลือ แนะนำ ให้คุณได้พัฒนาความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจต่าง ๆ แก่ประชาชน เพื่อสร้างรายได้ มีช่องทางการเรียนรู้และการศึกษามากขึ้น อีกทั้งเราคือสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ นโยบายและวัตถุประสงค์ของภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานต่าง ที่จะแปลงสารให้เข้าใจเข้าถึงง่ายขึ้น และสร้างโอกาสและความสุขให้กับประชาชนในสังคมไทยเพื่อ นำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชีวิต

แกลอรี่ภาพ