โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ, #45

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดสัมมนาให้ความรู้ เพื่อวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพรวม

ที่อยู่ กรุงเทพมหานคร

ตำบล: ตำบล...

อำเภอ: อำเภอ...

รหัสไปรษณีย์: 10000

ประเภททีมงาน: นักข่าวหลัก

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม: 545

รายละเอียด

คุณสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต และคุณวลีพร ธนาธิคมวิทยากรที่ปรึกษาอาวุโสและผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถ่ายภาพร่วมกับ Mr.Tony Lavender, Director, Consultancy and Development International จากประเทศอังกฤษ ในงานสัมมนาหัวข้อ “การประเมินอัตรากำลังคน…ตอบโจทย์องค์กร เพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เป็นการเรียนรู้แนวทางพัฒนาทักษะการวางแผนกำลังคนและความสามารถบุคลากร ให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายที่องค์กรตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแนวทางยกระดับผลิตภาพบุคลากรทั้งระดับปฏิบัติการและระดับบริหารให้สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมต่อการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพ สีลม

รายการที่ตั้ง

แกลอรี่ภาพโปรดล็อกอินหรือลงทะเบียนเพื่อสร้างรีวิวของตัวเอง

รีวิว

ไม่พบการรีวิว มาเป็นคนแรกที่รีวิว!


ความเห็นบนเฟซบุ๊ค