โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

สินเชื่อสนับสนุนโครงการ “ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ”, #34

สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

ภาพรวม

ที่อยู่ ประเทศไทย

ตำบล: ตำบล...

อำเภอ: อำเภอ...

รหัสไปรษณีย์: 42000

ประเภททีมงาน: นักข่าวหลัก

หมายเลขติดต่อ: Blue

อุปนิสัย: 140

รางวัลที่ได้รับ: 3

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม: 275

ระดับสูง:

รายละเอียด

สินเชื่อโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)
ช่วยผู้ประกอบกิจการ SMEs เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ มีเงินทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูกิจการให้ดำเนินการต่อไปได้
อัตราดอกเบี้ยเพียง 1.5 % ต่อปี

วงเงินสินเชื่อต่อราย สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้แต่ละราย ทั้งนี้เมื่อรวมวงเงินกู้ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 15 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้กู้
บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
บุคคลที่มีสถานประกอบการ หรือได้รับซื้อ หรือรับโอนกิจการเพื่อดำเนินธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีที่ตั้งสถานประกอบการอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ต้องเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกันตามหลักเกณฑ์ปกติของธนาคารเฉพาะประเภทที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ไม่เป็นหนี้ NPL ณ วันยื่นกู้
อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 1.5 % ต่อปี หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะเวลาโครงการ สิ้นสุดรับคำขอกู้ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องโครงการการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบกิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รายการที่ตั้ง

แกลอรี่ภาพโปรดล็อกอินหรือลงทะเบียนเพื่อสร้างรีวิวของตัวเอง

รีวิว

ไม่พบการรีวิว มาเป็นคนแรกที่รีวิว!


ความเห็นบนเฟซบุ๊ค