โซเชี่ยลมีเดีย
ติดต่อเรา
ที่อยู่

สัมมา อาชีพ
SMART ACHIEVE

www.smartachieve.info

อีเมล์

inxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

โทรศัพท์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

แฟกซ์

+6xxxxxx ยกเลิกการซ่อน

มณเฑียร วิจิตรสาระวงศ์

รายละเอียด

90xxxxxx ยกเลิกการซ่อน
moxxxxxx ยกเลิกการซ่อน

ข่าวในความรับผิดชอบ

การเมือง
นักข่าวหลัก

9 สายงานไทย เทรนด์ใหม่มาแรง

แม้ว่าจำนวนผู้ว่างงานในไตรมาสแรกของปี…

-
การเมือง
นักข่าวหลัก

ฟังจากผู้บริหาร! เราจะรักษาธุรกิจให้อยู่รอดในยุคดิจิทัลที่แข่งขันสูงได้อย่างไร?

สถานการณ์โลกธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก…

-
การเมือง
นักข่าวหลัก

เฮ้ยทำได้ไง? Pepsi แปลงร่างขวดลิตร ให้กลายเป็นแสงสว่าง สุดยอดนวัตกรรมเพื่อชุมชนผู้ยากไร้

หากพูดถึงการรีไซเคิลขวดพลาสติกบรรจุน้ำอัดลม…

-